VÝPADOK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

11.05.2020

VÝPADOK DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Z dôvodu poruchy spôsobenej vplyvom vetra je v niektorých častiach obce prerušená dodávka elektrickej energie. Porucha je nahlásená, na jej odstránení pracuje Západoslovenská distribučná a.s.

Výpadok dodávky elektrickej energie je možné ohlásiť 24 hodín denne na t.č. 0800 111 567.