Výsadba levárskej lipovej aleje bude pokračovať aj tento rok

13.11.2020

Výsadba levárskej lipovej aleje bude pokračovať aj tento rok

Minulý rok sme založili tradíciu výsadby stromov levárskymi prvákmi. Tento rok sme žiaľ toto pekné podujatie pre obmedzenia súvisiace s pandémiou nerealizovali.

Príležitosť vysadiť stromy našimi prvákmi si však nechceme nechať ujsť. Žiaľ tentokrát nemôžeme realizovať výsadbu spolu s rodičmi, ale len v rámci vychádzky prváčikov v čase vyučovania v sprievode učiteľov.  

Každý prváčik tak dostane možnosť vysadiť si svoj vlastný strom, ktorý bude označený jeho menom. Jedného dňa ho bude môcť ukázať svojim deťom či vnúčencom a zaspomínať na svoje detstvo.

Výsadba aleje v roku 2020 bude financovaná z individuálnej dotácie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu vo výške 500 EUR a z rozpočtu obce.