Výstavba cyklotrasy napreduje

09.12.2020

Výstavba cyklotrasy napreduje

Práce na výstavbe dvoch úsekov cyklotrasy, ktorá spojí železničnú stanicu s obcou Malé Leváre bežia už jeden a pol mesiaca. Po búracích prácach sa pomaly začínajú objavovať kontúry budúceho cyklochodníka.

V úseku „Jehličky“ sa včera uskutočnila prvá fáza betonáže. Práce na povrchovej úprave betónu boli realizované do neskorej noci. Jedna tretina trasy medzi Veľkými a Malými Levármi už pomaly dozrieva. Zvyšná časť betonárskych prác by mala byť realizovaná začiatkom budúceho týždňa.

V úseku od železničnej stanice po most ponad kanál sa aktuálne pokladá cementobetónová stabilizácia. Zhotoviteľ má za cieľ v tejto časti položiť asfaltový koberec v priebehu budúceho týždňa. Zvyšný vybúraný úsek bude do Vianoc upravený a spriechodnený.

V stavebných prácach bude zhotoviteľ pokračovať v novom roku a to premostením ponad vodný kanál a výstavbou druhého úseku cyklochodníka smerujúceho od kanála do Veľkých Levár.       

Rodičia s deťmi a tiež inlineri sa môžu tešiť na bezpečné bicyklovanie a korčuľovanie na kolieskových  korčuliach. Cyklochodník určite ocenia obyvatelia cestujúci za prácou či turisti.

Stavebné práce dočasne obmedzujú pohyb chodcov a cyklistov a sťažujú prístup k železničnej stanici. Výsledné dielo však o niekoľko týždňov prinesie obyvateľom zvýšený komfort a bezpečnosť cestovania. Preto všetkých prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť.

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z príspevku Slovenskej republiky a z rozpočtu obce.