Vývoz komunálneho odpadu

22.01.2020

Vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že najbližší zvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v pondelok 27.januára v časti obce od Štefánikovej ulice smerom na Malé Leváre, vrátane ulice Štefánikova, Pinelova, Školská a Komenského.

Vývoz komunálneho odpadu bude pokračovať v utorok 28.januára na zvyšných uliciach v časti obce od Štefánikovej ulice smerom na Závod.

Smetné nádoby je nutné mať vyložené na vývoz od 6,00 hod.

Rozpis vývozu po uliciach:

Pondelok  - Štefánikova, Na brehu, SNP, Krivá, Výmol, Habánsky dvor, T. Vansovej, Pri cintoríne, Riadok, Krížna, Zámočnícka, Priechodná, Zadná, Boskovičova, Pekná, Slnečná, Martina Benku, nová výstavba za Vinohradníckou a cintorínom, Hroznová, K Jazeru, firma Asparagus, firma Prysmian, Pinelova, Školská, Komenského

Utorok – Hviezdoslavova, Kadlečíkova, Kukučínova, Maliarikova, Starý dvor, Rudavná, Gaštanová, Krátka, Nádražná, Hollého, Prašná, Hasičská, Hlinisko, Štúrova, Jurkovičová, Tichá, Závodská, Nová, Ul. 1 mája, Mládežnícka, L. Podjavoranskej, Melíškova, Športová, Poľná, Janka Kráľa, Družstevná, Severná, Pri štadióne, Hrnčiarska, Nádražná, Veľké Levare – Nivky, Veľké Leváre – za „Prefou“, Železničná stanica, Reedukačné centrum, pobočka Nafta a.s., spoločnosti v areáli bývalej Prefy, domy pri diaľnici, Rybárstvo, Mlyn u Tihlárika, spoločnosti: GG Cables, Cemix, WHC.