Z dotácie „Envirofondu“ bola zateplená časť základnej školy

27.11.2020

Z dotácie „Envirofondu“ bola zateplená časť základnej školy

Environmentálny fond poskytol Veľkým Levárom dotáciu na zateplenie časti budovy základnej školy. Stavebné práce boli zrealizované podľa plánu a škola sa môže po mnohých rokoch pochváliť investíciou do obvodového plášťa. Podarilo sa znížiť energetickú náročnosť budovy a hlavne školu skrášliť.

V tomto roku je to už tretia významná investícia do areálu ZŠsMŠ financovaná z dotácií a nenávratných finančných príspevkov – okrem zateplenia sa z fondov EÚ podarilo zrekonštruovať a rozšíriť materskú školu a z dotácie Úradu vlády vybudovať detské ihrisko.

Obec má záujem pokračovať v zateplovaní školy aj budúci rok, preto bude opäť bojovať o pridelenie štátnej dotácie. Na zateplenie boli našej obci poskytnuté finančné prostriedky historicky prvýkrát.