Začal sa boj s komármi

26.06.2020

Začal sa boj s komármi

Dnes od rána sa od katastra Veľkých Levár až po kataster Vysokej pri Morave pozdĺž rieky Morava aplikovala do liahnisk komárov biologická látka „BTI“, ktorá má za úlohu zahubiť larvy komárov.

Potenciálne liahniská komárov boli zamerané už minulý rok v elaboráte, ktorý nechal vypracovať Bratislavský samosprávny kraj. Jednotlivé liahniská komárov v uplynulých dňoch sledovalo množstvo dobrovoľníkov, ktorí hlásili vysokú početnosť lariev. Na základe ich hlásení dnes BSK zasiahlo.

V podmienkach Záhoria sa BTI v takomto rozsahu používa prvýkrát, i keď na rakúskej časti Moravy ide o každoročný štandard.

Cieľom využitia tejto neškodnej metódy je znížiť početnosť komárov a pokúsiť sa predísť kalamite, ktorá by sa dala riešiť už len chemickými postrekmi.

Ak má niekto záujem zapojiť sa do monitorovania liahnisk komárov, môže sa nahlásiť e-mailom na adrese starosta@levare.sk