Začali sa prípravy na rekonštrukciu vodovodu

17.12.2020

Začali sa prípravy na rekonštrukciu vodovodu

Na viacerých uliciach obce sa v posledných dňoch objavili farebné kolíky s číselným označením. Na chodníkoch je tiež možné nájsť nastriekané číselné kódy. Ide o výstup prípravných prác na rekonštrukciu vodovodu.

Dodávateľ stavebných prác, spoločnosť TuCon, a.s., Žilina sa postupne pripravuje na začatie stavebnej činnosti. Pred dvomi týždňami prevzal stavenisko, zrealizoval vytýčenie časti budúcich trás vodovodu a začal s navážaním stavebného materiálu.

Prvé výkopové práce plánuje zhotoviteľ začať na konci januára 2021. Obyvatelia dotknutých ulíc budú priebežne informovaní o pláne prác a prípadných obmedzeniach.  

Časté poruchy vodovodu, opakujúce sa výpadky dodávky pitnej vody či nízky tlak vody počas letných mesiacov by sa mali stať po rekonštrukcii minulosťou.

Investíciu vo výške 3,8 milióna EUR bude financovať Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. z investičného úveru.