Začali sme rekonštruovať odborné učebne základnej školy

09.06.2021

Začali sme rekonštruovať odborné učebne základnej školy

Deti trávia v budove školy pomerne veľa času. Preto sa ju snažíme postupne vylepšovať. Aktuálne pracujeme na rekonštrukcii učebne technických prác a obnove učebne biológie a chémie.

Okrem bežných stavebných úprav budú v triedach zrealizované nové podlahy, osadené nové laboratórne, pracovné a písacie stoly a interaktívne tabule. Najdôležitejšou zmenou je však obstaranie najnovších učebných pomôcok pre praktickú výučbu biológie a chémie a tiež vybavenia a náradia pre výučbu technických prác. Zároveň z pôvodného nevyužívaného „laboratória“ vytvoríme novú samostatnú triedu.

Projekt modernizácie učební realizujeme vďaka finančnej podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu. Zapadá do série viacerých modernizačných opatrení, ktoré sme už zrealizovali (modernizácia materskej školy, zateplenie časti školy, vybudovanie detského ihriska, modernizácia osvetlenia) alebo ešte len budeme realizovať (multifunkčné ihrisko, cykloprístrešok, ...).