Začali sme s rekonštrukciou a prístavbou materskej školy

22.07.2019

Začali sme s rekonštrukciou a prístavbou materskej školy

Minulý týždeň odovzdala obec zhotoviteľovi stavenisko. Oficiálne sa tak začal realizovať projekt „Rozšírenie kapacít materskej školy“. V rámci projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu obec zrealizuje prístavbu materskej školy a vytvorí nové priestory, v ktorých budú samostatné denné miestnosti a spálne. Zároveň sa v rámci projektu zrekonštruuje interiér materskej školy. Stavebné práce by mali byť ukončené do ôsmych mesiacov.

Súčasťou projektu bude aj obstaranie nového vnútorného vybavenia (postieľky, skrinky, stoly a stoličky, ...). Taktiež sa materská školy vybaví vnútorným detským ihriskom podporujúcim rozvoj pohybových schopností detí.

Ďakujeme vedeniu ZŠsMŠ a rodičom za spoluprácu pri príprave priestorov materskej školy na rekonštrukciu.

Projekt je podporený z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Veľké Leváre.