Začali sme s reštaurovaním pomníka padlých

28.05.2021

Začali sme s reštaurovaním pomníka padlých

Veľkolevársky pomník padlých v prvej a druhej svetovej vojne sa po rokoch dočkal obnovy. Finančné prostriedky na odbornú reštaurátorskú prácu získala obec z dotácie Úradu vlády SR.

Reštaurátorské práce budú na pomníku prebiehať niekoľko nasledujúcich mesiacov. Cieľom je vyčistiť pomník od nečistôt, obnoviť zničené detaily, spevniť, ošetriť a konzervovať kameň, z ktorého je pomník vyrobený.

Aktuálne je od hrubých nečistôt očistená spodná časť pomníka a vystavalo sa lešenie, ktoré umožni reštaurátorom pracovať vo vrchnej časti objektu.

Paralelne pracujeme na príprave obnovy pamiatkovo chráneného praniera. Projekt obnovy, ktorý sme nechali spracovať, aktuálne posudzuje Krajský pamiatkový úrad.