Začali sme zateplovať budovu základnej školy

11.09.2020

Začali sme zateplovať budovu základnej školy

Od slávnostného otvorenia zrekonštruovanej škôlky vo Veľkých Levároch ubehlo len pár dní a obec začína na budove Základnej školy s materskou školou realizovať ďalšie stavebné práce. Vďaka dotácii z Environmentálneho fondu, ktorú sa obci podarilo získať v prvej polovici tohto roka, boli začaté práce na zateplení časti budovy, ktorých výsledkom budú zlepšené tepelno-technické a estetické vlastnosti. Inak povedané, ušetríme na energiách a škola bude opäť o čosi krajšia. 

O finančné dotácie na ďalšie etapy zateplovania bude obec opätovne bojovať v nasledujúcich mesiacoch. Veríme, že sa nám v nasledujúcich rokoch podarí krok za krokom obnoviť celý plášť budovy základnej školy.

Zmluva o poskytnutí dotácie bola  zo strany Environmentálneho fondu podpísaná 8.9.2020, preto žiaľ nebolo možné stavebné práce zrealizovať počas letných prázdnin. Preto žiadame žiakov, rodičov a zamestnancov školy o zhovievavosť a rešpektovanie bezpečnostných opatrení zavedených počas nasledujúcich týždňov.