Začali sme zbierať kuchynský odpad

02.07.2021

Začali sme zbierať kuchynský odpad

Od 1.júla sú pri bytových domoch umiestnené hnedé odvetrávané 240-litrové kontajnery určené na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Každý byt obdrží od obce plastový odvetrávaný kôš o objeme 10 litrov a špeciálne kompostovateľné vrecká, ktoré sa vkladajú do košíka, v ktorom sa odpad priebežne presušuje a nemal by hniť a plesnivieť. Kompostovateľné vrecko s kuchynským odpadom stačí po naplnení vhodiť do hnedého kontajnera. Obyvatelia sa pri zbere kuchynského môžu riadiť letákom, ktorý obdržia s košíkom a vreckami, resp. podľa inštrukcií umiestnených priamo na kontajneroch.  

Vývoz kuchynského odpadu sa bude v zmysle vyhlášky realizovať raz za týždeň (vo štvrtok), počas zimných mesiacov (december - február) raz za dva týždne. Odvetrávané hnedé kontajnery budú po každom vývoze odpadu umyté špeciálne upraveným vývozným vozidlom. Počet hnedých kontajnerov je stanovený podľa počtu obyvateľov v bytových domoch v zmysle legislatívy. V prípade potreby budú k bytovým domom doplnené ďalšie hnedé nádoby. V rodinných domoch obec preferuje kompostovanie.  

Zber kuchynského odpadu je pre mestá a obce povinný od 1.júla 2021.

Čo je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad?

  • tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného aj živočíšneho pôvodu
  • starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky
  • vajcia a výrobky z vajec, škrupiny z vajec a orechov
  • šupky z ovocia a zeleniny, kávové usadeniny, čaj 
  • potraviny po záručnej lehote a znehodnotené potraviny
  • scedené pevné časti polievok a omáčok

Čo do nádob nepatrí?

  • na zber kuchynského odpadu nepoužívajte plastové vrecká, odpad zbierajte do kompostovateľných vrecúšok. Ak sa vám minú, ďalšie si vyžiadajte na obecnom úrade
  • nelejte do nádob oleje
  • nevhadzujte do nádob zvyšky rastlín a kytíc, ani uhynuté zvieratá či zvierací trus
  • nevhadzujte do nádob žiadny iný odpad