Zájazd na muzikál Cyrano z predmestia

11.09.2020

Zájazd na muzikál Cyrano z predmestia

Obec Veľké Leváre organizuje

v nedeľu 25.10.2020 zájazd na muzikál

Cyrano z predmestia

do divadla Nová scéna v Bratislave.

Vstupné s dopravou je 27,- €.

Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome

do 30.9.2020.