Základná škola s materskou školou prijme do zamestnania učiteľa /učiteľku

08.07.2019

Základná škola s materskou školou prijme do zamestnania učiteľa /učiteľku

Základná škola s materskou školou prijme do zamestnania učiteľa /učiteľku pre nižšie stredné vzdelávanie ( 2. stupeň) na plný úväzok s aprobáciou  matematika v kombinácii s fyzikou/geografiou/technickou výchovou.

Požiadavky: splnenie kvalifikačných predpokladov, morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 1.9.2019.

Platové podmienky: Pedagogický zamestnanec sa zaraďuje do platovej triedy podľa získaného kariérového stupňa. Zaraďovanie pedagogického  zamestnanca do kariérového  stupňa ustanovuje § 27 zákona č. 317/2009 Z.

Pracovnú ponuku zasielajte poštou alebo osobne na adresu ZŠ s MŠ, Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre, prípadne elektronicky na adresu riaditel@zsvlevare.edu.sk