ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VO VEĽKÝCH LEVÁROCH BUDE DO KONCA TÝŽDŇA UZATVORENÁ

09.03.2020

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VO VEĽKÝCH LEVÁROCH BUDE DO KONCA TÝŽDŇA UZATVORENÁ

Základná škola s materskou školou vo Veľkých Levároch bude od utorka 10.marca do piatka 13. marca 2020 uzatvorená. Ide o preventívne opatrenie.   

Uzatvorenie školy nenariadil Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ani iná zodpovedná štátna inštitúcia. K uzatvoreniu došlo na základe požiadavky samosprávy a stúpajúcej úrovne paniky medzi rodičmi.

Dovoľujeme si pripomenúť, že nariadiť uzatvárať základné školy je v kompetencii štátu, nie obce. Starosta preto požiadal riaditeľku školy, aby využila svoju kompetenciu udelenia riaditeľského voľna na 4 pracovné dni, teda do 13.marca.  

O predĺžení prerušenia prevádzky na dlhšie obdobie sa bude uvažovať priebežne podľa situácie v obci a v regióne. V prípade akútnej hrozby môže nariadiť zatvorenie školy krízový štáb. Očakávame však, že do rozhodovania sa do konca týždňa zapojí Regionálny úrad verejného zdravotníctva a poskytne obciam odborné pokyny.  

Od dnešného dňa sú v okrese Malacky uzatvorené školy v Malackách a Kostolišti, teda v obciach, kde došlo ku styku s infikovanými obyvateľmi a tiež v Malých Levároch, Závode a v Záhorskej Vsi. V ostatných obciach, vrátane Vysokej pri Morave, v ktorej pracoval infikovaný muž, prebieha výuka bez obmedzení. Od zajtra budú uzatvorené školy v Bratislave.   

Uvedomujeme si, že z dôvodu prerušenia výuky budú musieť rodičia zabezpečiť starostlivosť o deti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že najzraniteľnejšou skupinou z pohľadu šírenia koronavírusu sú seniori. Preto treba dôsledne zvážiť vhodnosť prenechania starostlivosti o deti starým rodičom.


Odporúčame rodičom sledovať informačné kanály obce z dôvodu poskytovania ďalších relevantných informácií.