Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

12.04.2021

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Vážení rodičia,

zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 sa v našej škole bude konať v dňoch 22. - 23. apríla 2021.Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude zápis realizovaný formou doručenia vypísaných tlačív a potrebných dokumentov poštou alebo osobne vhodením zalepenej obálky do schránky pri vstupe do budovy školy.

Tlačivá na stiahnutie nájdete v sekcii Tlačivá ZŠ - Zápis do 1. ročníka ZŠ. V priebehu budúceho týždňa bude možné si tlačivá vyzdvihnúť aj v základnej škole - pre rodičov, ktorí si nemôžu tlačivá vytlačiť sami. Vyjadrenie o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa do 1. ročníka základnej školy vám bude doručené poštou do konca júna 2021. 

Slávnostné privítanie budúcich prváčikov spolu s možnosťou zoznámiť sa so školou, pani učiteľkami a staršími kamarátmi, žiaľ, budeme musieť odložiť na začiatok nového školského roka. O to viac sa tešíme, keď ich privítame v škole už ako našich žiakov.


Tlačivá na stiahnutie tu: