Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

16.04.2020

Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Zápis detí do MŠ  na školský rok 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy s  materskou školou Veľké Leváre, v zmysle § 59 ods.3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. a na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy je možné si vyzdvihnúť (bez osobnej prítomnosti dieťaťa a za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení) v budove ZŠ s MŠ – hlavný vchod do ZŠ od 20.04.2020 – 22.04.2020 v čase od 09.00 do 12.00 hod. alebo stiahnuť na webovej stránke https://zsvlevare.edupage.org/ v sekcii Materská škola/ Zápis detí do MŠ/ Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 

Podanie  žiadosti  spolu s prefoteným rodným listom a prefotenou kartou poistenca dieťaťa  je  možné  zaslaním poštou  či  vhodením do poštovej schránky pri vstupe do ZŠ v dňoch 18- 19.5 v čase od 09.00-12.00 hod.

V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje. Ak do 30.6.2020 zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach do odvolania, Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú vydané do 30.6.2020 a posielané poštou


Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

1. spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
2. dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
3. dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:

a) deti od troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu,
b) deti vo veku dvoch až troch rokov podľa dátumu narodenia od staršieho k mladšiemu.


Na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.