Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch nebude

03.12.2021

Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch nebude

V marci tohto roku informovala obec obyvateľov o zámere spoločnosti BTT evo, s.r.o. realizovať v areáli bývalej Prefy „Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov znečistených ropnými látkami“. Zámer spoločnosti bol posudzovaný Ministerstvom životného prostredia a mohli sa k nemu vyjadriť aj občania. Obec reprezentovaná starostom a obecným zastupiteľstvom, Občianska iniciatíva NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch a tiež množstvo jednotlivých obyvateľov zaslalo Ministerstvu životného prostredia svoje nesúhlasné stanoviská a tiež požiadavky na detailné posúdenie zámeru. Ministerstvo požiadavkám oponentov zámeru vyhovelo a zaviazalo investora v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie zabezpečiť množstvo odborných podkladov deklarujúcich, že realizáciou projektu nebudú významne dotknuté záujmy životného prostredia a negatívne ovplyvnené životné podmienky obyvateľov.

Investor, spoločnosť BTT evo, s.r.o., starostovi pri osobnej návšteve oznámila, že odstupuje od zámeru vybudovania biodegradačnej linky. Dôvodom je zreteľný nesúhlas zo strany samosprávy a miestneho obyvateľstva.

Ďakujeme občianskej iniciatíve „NIE  biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch“ a tiež všetkým obyvateľom, ktorí prejavili záujem o budúci rozvoj obce, vyjadrili svoj názor podpisom petície či zaslaním svojho stanoviska priamo ministerstvu. Zariadenie na biodegradáciu nebezpečných odpadov znečistených ropnými látkami v obci mať nebudeme.