Získali sme dotáciu na obnovu pomníka padlých

02.12.2020

Získali sme dotáciu na obnovu pomníka padlých Začiatkom roka 2020 sme začali bojovať o finančný príspevok na obnovu pomníka padlých občanov prvej a druhej svetovej vojny. Pomník sa nachádza pri rímsko-katolíckom kostole a je značne poznačený zubom času. Naša snaha opäť nebola márna. Úrad vlády SR poskytuje obci dotáciu vykrývajúcu 50% odhadovaných reštaurátorských prác. Odborné práce na obnove pamätníka budú realizované budúci rok.