Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines

22.04.2021

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines

Spoločnosť Slovak Lines informuje občanov, že na základe aktuálneho uvoľňovania opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením Covid-19 a obnovenia školského vyučovania prezenčnou formou boli vykonané zmeny cestovných poriadkov. Zmena sa týka prevádzkovania prímestských spojov v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania od 26. 04. 2021 (pondelok). 


Aktualizovaný cestovný poriadok