Zmena úradných hodín

15.04.2019

Zmena úradných hodín

Obec Veľké Leváre upravila úradné hodiny na obecnom úrade.

Obecný úrad je otvorený v pondelok a v utorok od 8.00 do 16.00 hod, v stredu od 8.00 do 17.00 hod. a v piatok od 8.00 do 15.00 hod.

Vo štvrtok je nestránkový deň.

Stavebný úrad je otvorený v pondelok od 8.00 do 16.00 hod., v stredu od 8.00 do 17.00 hod. a v piatok od 8.00 do 15.00 hod.

V utorok a vo štvrtok je na stavebnom úrade nestránkový deň.

K úprave úradných hodín pristúpila obec z dôvodu vytvorenia časového priestoru pre jednotlivých referentov na spracúvanie agendy, prípravu rozhodnutí, povolení a vyjadrení. Zároveň tak obec vytvorila priestor na realizáciu interných porád a vedenie referátov.

Veríme, že aj týmto opatrením sa podarí zvýšiť kvalitu obecných služieb.