Zmeny v testovaní od 19.4.2021

16.04.2021

Zmeny v testovaní od 19.4.2021

Nakoľko od budúceho týždňa budú platiť v našom okrese zmenené  požiadavky na testovanie (test bude mať platnosť 14 dní), očakávame zníženie záujmu občanov o testovanie. Z toho dôvodu bude od pondelka 19.4.2021 testovanie obyvateľov realizované len v pondelok, stredu, piatok a v sobotu. Ak by bol zaznamenaný vyšší dopyt obyvateľov, budeme adekvátne reagovať. Rodičom detí navštevujúcich ZŠ a MŠ pripomíname, že sa musia aj naďalej preukazovať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní.  

Naďalej žiadame záujemcov o testovanie, aby si rezervovali termíny testovania cez REZERVAČNÝ SYSTÉM.

Obyvatelia, ktorí si nebudú vedieť zarezervovať termín cez internet, môžu v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky.