Zmluva na podporu budovania cyklostojanov bola zo strany obce podpísaná

26.02.2020

Zmluva na podporu budovania cyklostojanov bola zo strany obce podpísaná

Starosta v pondelok na Ministerstve dopravy a výstavby SR podpísal zmluvu na poskytnutie dotácie podporujúcej rozvoj cyklodopravy. Aktivity obce, akými je očakávané vybudovanie cyklotrasy medzi Malými Levármi a železničnou stanicou a tiež budovanie cyklostojanov pri obecných budovách a zastávkach autobusov osobne ocenil národný cyklokoordinátor Peter Kľučka, ktorý Veľké Leváre navštívil v roku 2019 pri podujatí základnej školy „Do školy na bicykli“.

Obec pripraveným projektom reagovala na požiadavky základnej školy, ktorá chce žiakom umožniť dochádzanie do školy na bicykli, avšak chýba jej infraštruktúra na odkladanie bicyklov. Zároveň obec projekt rozšírila o stojiská na bicykle pri obecných budovách a autobusových zastávkach a to i na základe požiadaviek občanov.  

Sme radi, že sa nám podarilo uspieť v súťaži o finančné zdroje, ktoré pomôžu obci na ceste modernizácie obecnej infraštruktúry.

Obec zároveň bojuje o finančné prostriedky aj na mnohé iné rozvojové projekty, ako rozšírenie kanalizácie, vybudovanie domova pre seniorov, modernizáciu plôch pred železničnou stanicou, zateplenie základnej školy, vybudovanie športovísk v areáli základnej školy a mnohé ďalšie. Zostáva nám dúfať, že aj pri ďalších témach budeme úspešní.