Zrekonštruovaná materská škola bola včera slávnostne otvorená

28.08.2020

Zrekonštruovaná materská škola bola včera slávnostne otvorená

Vo štvrtok 27.8.2020 popoludní bola za prítomnosti vicežupana Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláša Krippela, zamestnancov školy a škôlky, poslancov obecného zastupiteľstva, združenia rodičov a ostatných vážených hostí slávnostne otvorená zrekonštruovaná materská škola.

V rámci projektu boli obnovené interiéry pôvodných priestorov MŠ, zrekonštruované a dobudované sociálne zariadenia, zázemie pre zamestnancov, práčovňa a sušiareň. Zároveň bola materská škola rozšírená o prístavbu, ktorá umožnila vznik samostatných spální a herní.

Škôlka je dovybavená novým nábytkom, interiérovými hernými prvkami rozvíjajúcimi pohybové schopnosti detí a taktiež oploteným vonkajším detským ihriskom a pieskoviskami.

Kapacita škôlky od nového školského roka je šesť plnohodnotných tried. Obec je tak schopná vyhovieť všetkým žiadostiam svojich občanov o prijatie dieťaťa do MŠ.

Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu z Integrovaného regionálneho operačného programu a tiež zo zdrojov obecného rozpočtu.

Obec plánuje pokračovať v postupných investíciách do budovy ZŠ s MŠ. Už na jeseň, hneď po podpise zmluvy o udelení dotácie z Environmentálneho fondu, sa začne s prvou fázou zateplenia budovy a obnovy fasády.

Prajeme učiteľom a deťom využívajúcim zrekonštruované priestory, aby im nová infraštruktúra dobre slúžila a pomáhala pri výchove a vzdelávaní levárskych detí mnoho nasledujúcich rokov.  

Fotogaléria zo slávnostného otvorenia TU.

img_1068.jpg