Novinky: stránka 5Mimoriadny oznam - koronavírus v obci

14.03.2020
Oznamujeme občanom, že podľa overených informácií sa v uplynulých dňoch po obci pohybovala osoba infikovaná koronavírusom a občania s ňou mohli prísť do styku. Viacero osôb a rodín sa nachádza v domácej izolácii.
viac

KARANTÉNA PRE OBČANOV VRACAJÚCICH SA ZO ZAHRANIČIA

13.03.2020
Úrad verejného zdravotníctva vydal rozhodnutie „o karanténe“ pre občanov, ktorí od siedmej hodiny rána dnešného dňa vstúpia na územie SR z druhého štátu.
viac

Informácia ZŠ k vyučovaciemu procesu počas nariadeného voľna

13.03.2020
Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia ministerky školstva zostáva vyučovanie v škole i prevádzka MŠ a ŠKD prerušené do 27. marca 2020 vrátane. Z tohto dôvodu Vás chceme upozorniť, že toto obdobie nie sú prázdniny a vyučovací proces bude naďalej …
viac

NAINŠTALUJTE SI DO MOBILU OBECNÚ APLIKÁCIU

13.03.2020
Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na celom území SR je dôležité zabezpečiť informovanie obyvateľov oficiálnymi informáciami. Okrem webovej stránky a facebookovej stránky obce ponúkame možnosť byť informovaný prostredníctvom obecnej aplikácie. …
viac

Obmedzenia nariadené ústredným krízovým štábom z 12.3.2020

13.03.2020
Na základe rozhodnutí Ústredného krízového štábu upozorňujeme obyvateľov obce, že dňom 13.03.2020 až kým nebude určené inak platia na území SR obmedzenia.
viac

OBEC REALIZUJE PREVENTÍVNE OPATRENIA

12.03.2020
V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 na Slovensku realizuje obec viaceré preventívne opatrenia. K zatvoreniu  základnej a materskej škoy a centra záujmových aktivít  pribudli opatrenia vydané Ústredným krízovým štábom týkajúce sa celej Slovenskej …
viac

STANOVISKO K FÁMAM – NÁKAZA COVID-19 V OBCI

12.03.2020
Po obci sa šíri informácia, že v obci býva občan, ktorý je infikovaný koronavírusom. Túto informáciu Vám neviem potvrdiť, ani vyvrátiť, nakoľko zatiaľ oficiálnou informáciou nedisponujem ani ja a ani obvodný lekár. Budeme sa samozrejme snažiť získať …
viac

NA ÚZEMÍ SR JE VYHLÁSENÁ MIMORIADNA SITUÁCIA

12.03.2020
Od 6.00 hod. dnešného dňa je na území celej Slovenskej republiky vyhlásená MIMORIADNA SITUÁCIA. Opatrenie umožňuje vláde SR a ostatným ústredným orgánom štátnej správy prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva na zamedzenie ohrozenia života, …
viac

ZÁKAZ ORGANIZOVANIA ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH, SPOLOČENSKÝCH AJ VEREJNÝCH PODUJATÍ

10.03.2020
V zmysle nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je od 10. marca 2020 oficiálne zakázané organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských aj verejných …
viac

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VO VEĽKÝCH LEVÁROCH BUDE DO KONCA TÝŽDŇA UZATVORENÁ

09.03.2020
Základná škola s materskou školou vo Veľkých Levároch bude od utorka 10.marca do piatka 13. marca 2020 uzatvorená. Ide o preventívne opatrenie.
viac