Enviropark

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a  Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark  Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Koncom roka 2008 sa ku nám pripojila obec Láb.

Nezisková organizácia v zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z.z. a v znení zák. č. 35/002 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

- služby v oblasti organizovania školení a seminárov so  zameraním na tvorbu a ochranu životného  prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva, služby v oblasti organizačnej prípravy projektov, konzultácií súvisiace s prípravou projektov na získanie prostriedkov z rôznych fondov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav, konferencií, stretnutí  a športových podujatí so zameraním na deti a mládež.enviropark_logo_croped.png


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.