Levárske noviny

Levárske noviny sú novinami obce Veľké Leváre. Ich poslaním je prinášať čitateľom informácie zo života obce: informácie o aktivitách obecnej samosprávy, o činnosti občianskych združení, organizácií, záujmových spolkov, novinky z kultúrneho života, zo života cirkví, školy, z oblasti levárskeho športu, zaujímavosti z histórie obce a i.

Svoje príspevky, nápady, podnety zasielajte na adresu redakcie. Redakcia si vyhradzuje právo na výber príspevkov a fotografií, právo príspevky krátiť a redakčne upravovať a právo príspevok neuverejniť.
Uzávierka nasledujúceho čísla 1/2024 je 3. marca 2024.

Vydavateľ: Obec Veľké Leváre
Registrácia MK SR: EV 5763/19
ISSN 2644-4720
Periodicita: štvrťročník
Náklad: 1300 ks

Redakčná rada

Mgr. Pavol Vrablec, PhD.

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. 

Mgr. Veronika Bullová

Ema Repáňová

Dominika Kalivodová

Šimon Nimsch

Adresa redakcie
Levárske noviny
Obecný úrad Veľké Leváre
Štefánikova 747
908 73 Veľké Leváre
E-mail: levarske.noviny@gmail.com

Grafika: Ing. Peter Lukáč

Tlač: Tlačiareň Luna, s. r. o.

Levárske noviny sú distribuované obyvateľom obce Veľké Leváre zadarmo.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.