Detský folklórny súbor Leváranek

Názov súboru Leváranek je odvodený od názvu našej obce. Súbor vznikol 1. októbra 2003, najskôr ako hudobno-tanečný krúžok Základnej školy, ktorý sa o pár mesiacov pretransformoval na folklórny súbor. Založila ho Svetlana Valachovičová, vychovávateľka miestnej ZŠ s MŠ a vedie ho dodnes spolu s manželom Štefanom.
V súčasnosti má DFS Leváranek 50 členov - detí vo veku 3 - 18 rokov. V prvej skupine - prípravke sú deti od 3 do 6 rokov, v druhej skupine sú deti od 7 do 10 rokov a v tretej skupine od 10 do 17 rokov.
Repertoár súboru pozostáva z detských ľudových hier, zvykov a piesní Záhoria. Od starších obyvateľov obce získava súbor cenné klenoty minulosti v podobe zvykov, piesní či povedačiek. Zdrojom informácií sú návštevy žijúcich pamätníkov, ktorí si ešte spomenú na staré piesne. Tie s pomocou notových zápisov harmonikára súboru Ivana Dorocáka tvoria základ scénara originálnych vystúpení. Niektoré zvyky a piesne pochádzajú z obdobia pred prvou svetovou vojnou a záznamy o nich pochádzajú z kroniky obce.
Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný veľkolevársky kroj, v ktorom dominujú farby belasá a biela. Na nákladné zhotovenie krojov finančne prispela obec. Súbor sa teší rovnako výdatne podpore Základnej školy s materskou školou Veľké Leváre, Rodičovského združenia a Občianskeho združenia Čisté srdce.

V repertoári súboru sú vystúpenia a pásma:
Jak to byuo volakedy
Od Lucie do Trech králú
Fašáng na Záhorí
Stavjaní máje
Levárske hody

Pripravujeme:
Jarné zvyky a Velkonočnú šlahačku

Vystúpenia DFS Leváranku môžu zatraktívniť:
- vernisáže a výstavy
- vianočné programy
- stretnutia ku Dňu matiek
- kultúrne akadémie
- spoločenské stretnutia
- firemné večery
- otvorenia veľkých podujatí
- folklórne festivaly
- historické sprievody

Stavjaní májeStavjaní máje
Fašang

Stavjaní máje

Ďalšie informácie o folklórnom súbore nájdete na stránke DFS LEVÁRANEK