Súčasnosť

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Leváre má v súčasnosti 32 členov. Ich hlavnou činnosťou je hasenie požiarov a pomoc pri živelných pohromách. Pravidelne sa zúčastňujú rôznych taktických cvičení a školení pre zvýšenie kvalifikácie. Vykonávajú preventívne prehliadky domov pred vykurovacím obdobím. Členovia DHZO vedú hasičský krúžok pre deti, ktoré sa zúčastňujú rôznych súťaží a pretekov a zbierajú tak cenné skúsenosti. Niektorí členovia sa zúčastňujú aj ako rozhodcovia na súťažiach. Organizujú pravidelne ples a stavanie máje. Počas roka pravidelne vypomáhajú pri obecných podujatiach alebo iných významných chvíľach. Každý rok 4. mája si členovia DHZO uctievajú svojho patróna sv. Floriána svätou omšou v kostole.

   

img_20190525_101118.jpg