Jednota dôchodcov Slovenska, miestna organizácia

Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v našej obci vznikla a začala svoju činnosť ustanovujúcou schôdzou dňa 2.3.2012. K dnešnému dňu má ZO 147 členov, v tejto organizácii sa združujú seniori od dovŕšenia dôchodkového veku. Členom ZO sa môže stať dôchodca po podaní prihlášky a zaplatení členského príspevku. Členovia ZO JDS využívajú priestory klubu na stretávanie vždy v prvý pondelok v mesiaci. Na týchto stretnutiach si vymeníme informácie o akciách ktoré sme urobili v predchádzajúcom mesiaci a informácie o pripravovaných akciách na budúci mesiac. Taktiež tam organizujeme niektoré besedy napr, o bezpečnosti, beseda s včelárom… Nakoľko nás je veľa, priestory klubu sú pre členov ZO už nevyhovujúce, musíme na niektoré akcie využívať priestory KD. Máme pestrú činnosť. Je veľa akcií, ktoré sú už tradíciou. Každoročne pripravujeme pre členov Novoročné stretnutie – Novoročnú kapustnicu, na tejto akcii sa vždy zúčastňujú aj naši priatelia z družobnej organizácie z ČR z Veľkej nad Veličkou. Naše priateľstvo a družba s touto organizáciou a organizáciou dôchodcov z Lanžhota funguje už od r. 2014. Ďalšou takouto tradičnou akciou je Juniáles. Je to akcia pripravovaná nielen pre seniorov obce, ale zúčastňujú sa jej aj členovia JDS z ostatných obcí okresu Malacky a ako hostia aj členovia z Veľkej nad Veličkou a Lanžhota. Taktiež pre členov ZO organizujeme niekoľkodňové výlety. Využívame cestovanie vlakom zadarmo, navštívili sme už Košice, Banskú Bystricu, Žilinu, Spišskú Novú Ves, Levoču. Autobusom sme navštívili Prahu, Komárno, Lednice, Valtice, Luhačovice, Kromeříž. V tomto roku v mesiaci apríl, sme mali naplánovaný výlet do Poľska- návštevu Osvienčimu, Krakova a Vieličky, ale výlet sa nemohol uskutočniť z dôvodu epidémie. Z toho istého dôvodu sme nemohli uskutočniť ani výročnú členskú schôdzu organizácie a už nainštalovanú výstavu ručných prác seniorov „Zlaté ruky“. Každoročne sa chodíme kúpať do Veľkého Medera. Zúčastňujeme sa na okresných športových hrách a turistickom stretnutí seniorov členov JDS okresu Malacky. Naši členovia, ktorí tam získajú ocenenie, nás potom reprezentujú na Krajských športových hrách. Organizujeme cykloturistiku. V mesiaci október organizujeme pri príležitosti mesiaca úcty k starším slávnostnú členskú schôdzu. Každoročne dňa 11.novembra  pri príležitosti Dňa vojnových veteránov organizujeme položenie kytice červených makov k pomníku padlých pri kostole. V mesiaci december pečieme vianočné pečivo, ktoré potom predávame  na akcii Rozsvecovanie vianočného stromčeka ktorú organizuje OZ Habánsky dvor a týmito koláčmi sa zúčastňujeme aj na súťaži v pečení - Levársky advent, kde sme už získali niekoľko ocenení. V priebehu roka sa členovia našej ZO zúčastňujú akcií, ktoré organizujú iné organizácie okresu. Členovia organizácie sú aj členmi iných organizácii v obci napr. včelári, záhradkári, hasiči, poľovníci, Združenie Habánsky dvor. Aktívne sa zúčastňujú na ich činnosti. Taktiež sa zúčastňujú akcií organizovaných obcou, každoročne sa tiež zúčastňujú brigády na čistenie a úprave životného prostredia. Seniori v našej obci či ako členovia JDS, alebo iných organizácií sa aktívne zapájajú do života obce, a odovzdávajú svoje životné skúsenosti a sú prínosom pre našu obec.


Výbor ZO JDS

Predsedníčka: Bc. Jozefína Fábiková

TajomníčkaDaniela Udvardyová

Pokladníčka: Mária Brichtová

Členky výboru ZO JDS : Anna Hózová,  Angela Drahošová, Izabela Hlavenková, Anna Bordáčová, Margita Vernerová, 


Revízna komisia

Predsedníčka: Mária Burclová

Členky: Marta Mesárošová, Jindra Balážová

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.