Leváranky, o.z.

Spevácka skupina Leváranky sa v repertoári zameriava na slovenské ľudové piesne, najmä z oblasti Záhoria a Pomoravia. Vznikla v apríli 2014 z iniciatívy p.Margity Vernerovej. 13 členný kolektív je 10 speváčok, 1 spevák, 1 akordeonista a um. vedúci a dirigent Václav Verner. Leváranky sa ako členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku pravidelne zúčastňovali prehliadok a súťaží pod jej záštitou. Už v roku 2014 to bolo 2. miesto na krajskej súťaži seniorských speváckych súborov v Pezinku. V roku 2016, Leváranky v Pezinku ako víťaz, postúpili na celoslovenskú prehliadku do Žiaru nad Hronom, kde boli vysoko hodnotené. Súbor opakovane vystupoval na prehliadke ľudovej piesne v Záhorskej Vsi, pravidelne na „Bezchlebahodoch“ v Závode,  v Stupave na hodoch a „Dňoch Zelá“. Na základe veľkého úspechu na festivale seniorských speváckych súborov v Bratislave – Dúbravke, boli Leváranky pozvané na tento festival už po tretí krát. V Záhorskej Bystrici a v Lanžhote Leváranky účinkovali ako hostia v programe dychovej hudby Záhorienka. Ako čestný hosť súbor vystúpil na festivale mužských speváckych zborov v Lozorne. Domácou scénou pre Leváranky je obec Veľké Leváre , kde súbor vystupuje pre JDS, Habánske hody, Habánsky advent a Mesiac úcty k starším. Rok od roku súbor napreduje po umeleckej stránke, na pravidelných skúškach zaraďuje do svojho repertoáru nové skladby a jej členovia sa tešia na ďalšie vystúpenia v našej obci ale aj mimo nej.


img_5740.jpg