Na kopci o.z.

Občianske združenie Na kopci tvorí partia mladých ľudí, ktorá sa vo voľnom čase venuje deťom a mládeži z Veľkých Levár a okolia.

Ich činnosť vykonávajú už niekoľko rokov na Záhorí na vlastné náklady a bez nároku na odmenu. V roku 2014 sa rozhodli „zinštitucionalizovať“ a založili NA KOPCI – Občianske združenie. Odvtedy sa im podarilo získať pravidelnú finančnú podporu na zabezpečenie aktivít z obce Veľké Leváre, farnosti Veľké Leváre, či Bratislavského samosprávneho kraja.

V obci Veľké Leváre a okolitých dedinách sa tešia obľube detí a mladých už šiesty rok.

Takže ako to vyzerá, keď sa zoskupí desať vysokoškolákov (väčšina už aj ukončených) a niekoľko stredoškolákov a venuje svoj voľný čas deťom a mládeži? Pripravujú sa letné tábory, dni detí, karnevaly, adventné workshopy, koledovanie, detské stanovačky, zážitkové stanovačky pre násť-ročných ako napr. #PREŽI, športové turnaje, Habánske hodové dni a ich tvorivé dielne alebo jednodňové výlety.


Viac informácií na: http://nakopci.velkelevare.info/


unnamed.png