Poľovnícke združenie

Poľovné združenie Veľké Leváre bolo založené 3.5.1951. V súčastnosti má Poľovné združenie 29 riadnych členov. Celková výmera poľovného revíru katastra obce Veľké Leváre je 1900 ha. Poľovné združenie Veľké Leváre sa od svojho vzniku podieľa nielen na selektívnom odstrele zveri, ktorý je nutný z hľadiska zachovania optimálneho počtu a pomeru pohlavia, ale aj vekovej štruktúry zveri, čo má za následok aj ochranu poľnohospodárskych polí, plodín a agrokultúr. Pomáhajú pri ochrane mláďat pred kosbou tráv. V zimných mesiacoch v čase núdze sa tunajší poľovníci aktívne podieľajú na prikrmovaní zveri. Poľovné združenie sa riadi heslom „Zver by sa mala najskôr chrániť, chovať a až potom loviť.“

Okrem poľovníckych aktivít PZ sa podieľa aj na osvetových činnostiach v rámci okresu. Medzi najslávnejšie udalosti PZ Veľké Leváre patrí Sväto-Hubertovská svätá omša, ktorá sa stala tradíciou v obci a každoročne sa koná v Rímsko-katolíckom kostole Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch. Ďalej sa Poľovné združenie zúčastňuje rôznych obecných aktivít ako napríklad Habánske hody, Advent a v neposlednom rade už niekoľko rokov usporadúva v letných mesiacoch poľovnícku zábavu. V lokalite „Hoštátske'' poľovné združenie osadili kríž, ktorý následne nechali vysvätiť pánom farárom Jaroslavom Kinkom. Od roku 2012 sa aktívne podieľa na revitalizácii „Babího jazera“, ktoré nanovo dali vyčistiť a vystavali tam oddychové miesto s prístreškom, ktoré slúži občanom Veľkých Levár a širokej verejnosti, o ktoré sa naďalej poľovníci starajú a zveľaďujú.


Poľovné združenie pozostáva zo 7 členného výboru volených všetkými členmi poľovníckeho združenia.

Predsedom združenia je Ing. Dopjera Ján a funkciu poľovného hospodára vykonáva Škrabák Jozef.

Ďalšie funkcie vykonávajú:

tajomník – Ing. Nimsch Richard

podpredseda: Varhaník Jozef

finančný hospodár: Ing. Ďurčová Lucia

kynologický: Ďurčo Ľubor

strelecký: Rigáň Ján

predseda dozornej rady: Ing. Vajgl Vladimír

členovia dozornej rady: JUDr. Kovarik Jozef, MUDr. Černý Manfréd.

Ostatní členovia:

Biksadský Róbert

Bojkovský Pavol

Brichta Anton

Hoďovský Ján

Hollý Miroslav

Hollý Radoslav

Horecký Anton

Krajčír Stanislav

Krásnik Vladimír Doc. MUDr. PhD

Kovarik Štefan

Kujan Augustín

Kujan Marek

Motál Milan

Pernecký Adam

Pernecký Pavol

Pojezdala Miroslav

Rigáň Ondrej

Stašek Jozef

Stašek Vladimír

87278602_201313294440841_6412403546070712320_n.jpg


Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.