Slovenský zväz rybárov, miestna organizácia

  erb-mo.png

 

Na území obce Veľké Leváre aktívne pôsobí Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu ktorá bola založená v roku 1978. Počas predchádzajúcich 30 rokov prešla rôznymi zmenami a transformáciami až do dnešnej podoby MO SRZ Malé Leváre – Veľké Leváre. MO SRZ obhospodaruje 9 rybárskych revírov a 5 ostatných vodných plôch, nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Malých a Veľkých Levár. Medzi najatraktívnejšie a najviac navštevované revíry patria štrkovisko Kňaz o rozlohe 65 ha. nachádzajúca sa v rekreačnej oblasti Rudava, Raudazi o rozlohe 9 ha, Stará Morava o rozlohe 21,2 ha. a tok rieky Morava č.4 v dĺžke 9 km. MO SRZ má 7 členný volený výbor. Členskú základňu tvorí cca 700 rybárov vrátane mladých rybárov - detí do 15 rokov. Športový rybolov na rybárskych revíroch, nachádzajúcich sa v prekrásnej prírode, zaručuje rybárom nezabudnuteľné zážitky pri zdolávaní svojich úlovkov. Vody sú bohaté na rôznorodú faunu a okolitá flóra len umocňuje pohodu pri vode. Najviac lovený je kapor rybničný, šťuka severná, zubáč veľkoústy a nie zriedka i sumec veľký, hlavne na rieke Morave a štrkovni Kňaz.


04.jpg

08.jpg