Slovenský zväz záhradkárov, miestna organizácia

Základná organizácia 13 - 25 VEĽKÉ LEVÁRE

Vítajtena stránkach milovníkov prírody, priateľov zeme

ktorí chcú v tomto krásnom sveta kraji chrániť a zveľaďovať svoj zeme kúsok.

K radosti svojej i všetkých Vás

Vitajte u nás- záhradkárov vo Veľkých Levároch

Záhradkárske hnutie je návratom človeka k prírode, návratom k trvalým a nemenným hodnotám, ktoré dokáže vytvoriť príroda sama. Príroda je premenlivá, mnohotvárna a tieto vlastnosti vložila do vienka človeku - človeku pracovitému, snaživému, schopnému zveľaďovať, zdokonaľovať i ten kúsok zeme - tešiť sa z kvitnúceho stromu, bohatej úrody, ale aj schopného znášať rozmary prírody - zatopené, alebo suchom vyprahnuté záhrady a napriek tomu dokáže odolať a vytrvať vo svojom úsilí.
Záhradkárstvo je však aj o tvrdej, často namáhavej a nikdy nekončiacej práci. Kdo však zo záhradkárov by prirovnával záhradkárčenie a starostlivosť o záhradu k tvrdej práci? Veď výsledkom je nielen chutná zelenina, šťavnaté ovocie vlastnoručne dopestovaných plodín, ale aj to správne užívanie života v záhrade, pohľad na zakvitnuté záhony kvetov, posedenie s priateľmi, známymi....

Ako nás nájdete? Jednoducho - prejdite sa po našej obci - každá rozkvitnutá predzáhradka, každá upravená záhrada s krásnymi zdravými plodmi ovocia, záhradkárske osady s upravenými záhonmi, hriadkami - za každým z nich je vidieť v pozadí človeka snaživého, usilovného, pracovitého - jednoducho záhradkára

A ako sa nám darí - nuž posúďťe sami....

img_5141.jpg
img_5147.jpg

Z histórie organizovaného záhradkárstva v našej obci

         
Členská základňa našej základnej organizácie bola tvorená nadšenými a zanietenými pestovateľmi zeleniny, kvetov, ovocia a jej základy tvorili tzv. " prídomoví " členovia, neskôr vzniká záhradkárska osada "Hrebčiareň". Začiatkom roku 1982 žiada výbor ZO SZZ vzhľadom na rozšírenie členskej základne najmä mladými záhradkármi vtedajšiu okresnú polnohospodársku správu v Senici o pridelenie pozemku - vzniká záhradkárska osada "Rybníček", ktorá sa neskôr - rozhodnutím vtedajšieho Okresného národného výboru v Senici zo dňa 28.6. 1985 rozrástla o výmeru 1,22 ha.
Tak ako aj v iných činnostiach a v živote sa Iniciatíva a zanietenosť záhradkárov v obci stretáva s neochotou a stagnáciou medzi samotnými členmi ZO SZZ, ako aj niektorými funkcionármi základnej organizácie. V dobe, kedy sa ZO SZZ ocitá takmer na pokraji zániku sa zdravému jadru záhradkárov podarilo preklenúť stagnáciu a oživiť dlhoročnú tradíciu záhradkárov v obci. Výbor ZO SZZ je presvedčený, že sa podarilo preklenúť obdobie nezáujmu o pestovateľskú a záhradkársku činnosť a oživiť záujem o jej ďalšie napredovanie.

a súčasnosť

členskú základňu základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov tvoria najmä záhradkári z osady "Hrebčiareň" a osady "Rybníček"
V súčasnej dobe prebieha postupne v našej organizácii v jednotlivých krokoch v zmysle Zákona NR SR č.64/1997 Z..z. konanie na prevod vlastníctva prenajatých záhrad do vlastníctva ich užívateľov. Je to zdĺhavé a komplikované snaženie s množstvom záludností, ale veríme že sa podarí doviesť ho do zdarného konca.
Pri príležitosti 50. výročia založenia SZZ na Slovensku bolo na podnet viacerých najmä dlhoročných členov našej organizácie navrhnuté a odsúhlasené vykonanie miestnej výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v našej obci.
Po viacročnej prestávke sa výboru ZO SZZ a aktívneho prispenia viacerých záhradkárov, ako aj starostu obce podarilo pripraviť a organizačne zabezpečiť miestnu výstavu ovocia a zeleniny, kvetov a všemožných výsledkov práce našich členov. Všemožných preto, lebo pozvanie k spolupráci, účasti a súčinnosti na výstave prijali aj miestni včelári, poľovníci, rybári a ďalší šikovní a zruční ľudia, ktorí ručnými prácani z rôznych oblastí obohatili priebeh výstavy.
Krásnym a nezabudnuteľným príspevkom k priebehu výstavy bolo vystúpenie členov folklórnej skupiny "Leváranek", ktorí so svojimi vedúcimi pripravili neopakovateľný zážitok a umocnili snahu našich vystavovateľov. Nuž, ukázal každý čo je v ňom - aj tanečníci a speváci z folklórnej skupiny - a bolo sa veru na čo pozerať.
Vďaka za úspešný priebeh výstavy patrí funkcionárom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov - predsedovi RV SZZ p.Prof. Ing. Ivanovi Hričovskému DrSc. a tajomníkovi RV SZZ p. Jurajovi Korčekovi , ktorí prijali pozvanie a svojou účasťou podčiarkli význam tohto podujatia.
Vysoko si ceníme osobnú angažovanosť starostu obce p. Kudlička, ktorý bol výboru ZO SZZ nápomocný ako pri príprave, tak aj pri realizácii výstavy.

Už dnes majú záhradkári v našej obci smelé plány do rozvoja záhradkárskeho hnutia a rozšírenia aktivít k zveľadeniu a skrášleniu obce - zostáva len veriť že výsledky a ovocie ich plodnej práce bude naďalej prekvitať k radosti a spokojnosti celej obce.

kontakt : predseda ZO SZZ 0905 409974
tajomník ZO SZZ 034 7794445

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.