História futbalu

Založenie športového klubu

Dňom zrodu veľkolevárskeho športového klubu bol Veľkonočný pondelok v roku 1913. Jeho vtedajší názov v úradnej reči – maďarčine bol „Nagylevardi sportegyesület“, čo po slovensky znamená „Veľkolevársky športový klub“. Prvé klubové farby boli : modro – žltá. Prvým predsedom sa stal mladý lesník Pavol Waschek a kapitánom klubu študent Jozef Mach. Za najvhodnejšiu plochu pre hranie futbalu bol pokladaný Šibenický vršok. 
Prvé priateľské stretnutia sa hrali s utvorenou jedenástkou z Malaciek, ktorá hrala pod menom ŠK Malacky. Počiatočné pomerne vysoké prehry však našich nadšencov neodradili, naopak. Dohodli sa so súperom striedavo odohrávať stretnutia vo Veľkých Levároch a Malackách. 
Počas prvej svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918 sa futbal nehral. Po skončení I. svetovej vojny ožil styk medzi klubmi Veľkých Levár a Malaciek. V roku 1920 sa zohrali aj prvé medzinárodné zápasy. Striedavými súpermi boli susedia z Rakúska: Dünkrut, Angern a Marchegg. Po rozpade Rakúsko – Uhorska, utvorením ČSR a príchodom českých vojakov na Slovensko v novembri 1918 sa utvorili telovýchovné jednoty : Sokol, Orol a Robotnícka telovýchovná jednota. 
Dvadsiate roky tvoria samostatnú kapitolu v histórii futbalového oddielu. Do tohto obdobia spadá i vznik RŠK, ktorého klubové farby boli: zeleno – biela. Hrajúci káder v tomto období nebol veľký, tvorili ho maximálne 14 hráči. Boli veľmi dobre zohratým kolektívom, v ktorom každý poznal svoje miesto, takže mohli právom hovoriť o sebe že tvoria „Železnú zostavu“. Trénerom bol jeden z najlepších hráčov Jozef Silbernhorn.(Sibrhól). V období železnej zostavy ešte žiadna organizovaná súťaž neexistovala. Oddiely hrávali medzi sebou len na základe dohody. O kvalite hráčov železnej zostavy svedčí aj výsledok zápasu s RŠK Trnava – terajší Spartak, kde železná zostava vyhrala neuveriteľne vysoko 7:2 a tým odpadla chuť trnavským hráčom na odvetu. Najlepším hráčom zápasu bol tréner Jozef Sibrhól , ktorý dal 5 gólov. Vtedajším predsedom „železnej bol Ladislav Slovák (otec bývalého dirigenta Slovenskej filharmónie). Tajomníkom bol Bedrich Frielander a členovia výboru boli: Waschek, Dokupil, Čadek, Špetko, Veruzáb.

Futbalisti 1925Futbalisti 1960
Úspešné mužstvo železnej zostavy z r.1925 
zľava: Bedrich Frierlendr - tajomník klubu, Karol Malý, Anton Sečkár, Jozef Siberhól, František Matušek, Ján Siberhól, Ladislav Slovák - predseda klubu 
stredný rad: Arpád Reis, Bélla Reis, Mikuláš Dietrich 
spodný rad: Juraj Doskočil, Oskar Mandl, Arpád Baláž
Mužstvo z roku 1960 
zľava: B.Spusta, B.Beňa, J. Hýll, A.Baláž, J.Fajták, K.Jurkovič, L.Rigáň 
dolu:V.Čermák, R.Anderlitschek, J.Zváč 


 

Futbal v rokoch 1995-2008


V roku 2002-2003 hrali futbalisti v druhej celoštátnej lige.TribúnaA-mužstvo 1995
Športový stánok s krytou tribúnou 


Futbalové mužstvo "A" rok 1995 
horný rad zľava: J.Hlavenka, D.Vričan, J.Hájek, M.Baláž, P.Skácal, M.Privrel, M.Prochadzka, P.Dvořák, tréner J.Hájek, ved.M.Jurkovič, Judr.J.Hollý 
dolu: R.Brichta, R.Kozák, M.Brichta, M.Šimek, D.Kolek, J.Adamovič, D.Hitman, J.Chovanec 

žiaci P.ČermákIII.liga
Mužstvo žiakov 2003, tréner Peter Čermák 


Mužstvo "A" 2002, III.liga 


Futbal.zápas3Futbal.zápas1
Majstrovský zápas IV.liga BFZ rok 2008Majstrovský zápas IV.liga BFZ rok 2008