Posilňovňa

Kulturistický oddiel Veľké Leváre - posilňovňa

Kulturistický oddiel Veľké Leváre bol založený v roku 1975. Od svojho vzniku vystriedal viacero priestorov, pričom v roku 1991 bola posilňovňa presťahovaná, za pomoci svojich členov, do budovy bývalej kolkárne a zrekonštruovaná a sídli tu dodnes. Posilňovňa bola postupne z finančných prostriedkov obce a príspevkov stálych členov a sponzorov vybavená modernými posilňovacími strojmi a príslušenstvom, ktoré sú k dispozícii nielen pre obyvateľov Veľkých Levár. O činnosť kulturistického  oddielu, materialné zabezpečenie sa stará zakladateľ oddielu p. Kovarovič Peter.
Železnou tradíciou sa stal vianočný turnaj v tlaku na rovnej lavičke spojený s príjemným posedením a výbornou atmosférou. V roku 2007 bol oficiálne zahájený prvý ročník o putovný pohár in. memoriál Stanislav Kleinedlera, dlhoročného aktívneho člena kulturistického oddielu Veľké Leváre.
V našej posilňovni Vás radi uvidíme v pracovných dňoch v čase od 17.00h do 21.00h. 

posilň.2posilň.1
pohľad do posilňovne 

pohľad na zariadenie posilňovne

memorial.1memorial2007
Memoriál Stanislava Kleinedlera 

turnaj 2007

Víťazi turnajov:
2007 1.miesto Radoslav Kovarovič
2008 1.miesto Patrik Uhrinec
2009 1.miesto Marcel Baláž
2010 1.miesto Marcel Baláž