Stolný tenis

image4.jpeg


V súčasnosti Veľké Leváre reprezentuje jedno družstvo:

A družstvo - hrá V.ligu Bratislavského kraja

Výsledky majstrovských zápasov v ročníku 2017/2018

Sezóna 2019/2020 - aktuálne poradie


Obnovenie činnosti stolnotenisového oddielu vo Veľkých Levároch (v roku 1999) je úzko späté so Stolnotenisovým klubom v Borskom Svätom Jure, za ktorý odohrali stolnotenisovú sezónu1998/1999 dvaja neskorší hráči Veľkých Levár Ján Hýll a Roman Landl. Oboznámenie sa so súťažou, získanie kontaktov a hráčskych skúseností prispelo k vytvoreniu stolnotenisového družstva, ktoré sa pod hlavičkou TJ prihlásilo do stolnotenisových súťaží Senického okresu v sezóne 1999/2000.
Členmi stolnotenisového oddielu TJ Veľké Leváre, ktorí reprezentovali našu obec v V. lige boli : Peter Zváč, Rastislav Hýll, Jozef Privrel, Jaroslav Benhauzer, Roman Landl a Ján Hýll. Na obnovení stolnotenisovej tradície v našej obci mali veľký podiel nielen všetci hráči oddielu, ale i obec Veľké Leváre s úradujúcim starostom obce p. Eduardom Hollým a ZŠ Veľké Leváre s riaditeľom školy Mgr. Miroslavom Hrebeňom ktorá poskytla priestory telocvične ZŠ pre činnosť stolnotenisového oddielu.
Stolnotenisové družstvo zo začiatku získavalo skúsenosti a obsadzovalo miesta v spodnej časti tabuľky. Herná kvalita celého družstva rýchlo rástla a po čase dokázali hráči odohrať kvalitné stretnutie s najsilnejšími družstvami súťaže akými boli Skalica, Holíč, Kúty a taktiež Borský Sv. Jur kde kvalita stolného tenisu je na vysokej úrovni.
V tomto období posilnili oddiel ďalší hráči : Milan Mackovich, Igor Rendek, Ivan Hollý, Milan Vicián a traja mladí hráči Joachim Gúth, Peter Kučera a Jozef Kovarik. Rozšírenie hráčskej základne viedlo k vytvoreniu ďalšieho družstva.
Ďalším zlomovým rokom pre Veľkolevársky stolný tenis bol rok 2006. V tomto roku boli obidve družstvá prihlásené do súťaže v rámci Bratislavského kraja. Družstvo „A“ po dohode nahradili družstvo MŠK Malacky v II. lige BZST a družstvo „B“ nastúpilo od najnižšej súťaže a to VI. liga BZST. Obe družstvá splnili svoje ciele z úvodu sezóny. „A“ družstvo posilnené o dvoch mladých hráčov Františka Klímu a Vladimíra Trenčanského sa udržalo v II. lige a „B“ družstvo potvrdilo svoje ambície a postúpilo do V. ligy BZST.
V ročníku 2007/2008 „A“ družstvo sa umiestnilo na 10.mieste a udržalo sa v tejto silnej súťaži. „B“ družstvo skončilo na 3.mieste a postup do vyššej súťaže unikol len o vlások. V ročníku 2008/2009 „A“ družstvo skončilo na poslednom 12.mieste II. ligy z dôvodu dlhodobého zranenia a neúčasti na majstrovských zápasoch najúspešnejšieho hráča Františka Klímu, družstvo zostupuje to III. ligy. „B“ družstvo suverene skončilo na 1.mieste a postupuje do IV. ligy BZST.