O obci Veľké Leváre

Obec leží v nadmorskej výške 170 metrov nad morov na Záhorskej rovine 10 km severne od okresného mesta Malacky a 40 km severne od Bratislavy. Milovníkom prírody ponúka obec rôzne zaujímavosti. Východnú časť chotára tvoria hlboké borovicové lesy, bohaté na lovnú zver a známe bohatstvom jedlých húb.
Cez územie obce preteká priezračná Rudava, v ktorej sa vyskytuje 36 druhov rýb. V severnej časti územia je Štátna prírodná rezervácia Abrod, západným okrajom chotára preteká hraničná rieka Morava. V obci žije 3 626obyvateľov.

Susedné mestá a obce:
Moravský Svätý Ján, Závod, Studienka, Malacky, Kostolište, Gajary, Malé Leváre

Celková rozloha obce:
4 810 Ha

Národnostná štruktúra:
slovenská národnosť, rómska národnosť, česká národnosť

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania: 
rímskokatolícka, evanjelická, bez vyznania

Symboly obce:
Erb obce:
erb
Neskorogotický (dolu zaoblený) štít modrej farby.Uprostred štítu na zelenej pažiti je strieborné priečelie dvojvežového levárskeho kostola. Erb obce sa používa: na pečatidle obce, na listinách o udelení čestného občianstva, ceny a uznania obce, na budovách kde má sídlo obecný úrad, na označenie katastrálneho územia, v rokovacích miestnostiach, na preukazoch poslancov a pracovníkov obce, na označenie vozidiel požiarneho zboru a obecnej polície, na listovom papieri obecného úradu.

Vlajka obce:
vlajka
Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov,modrej,bielej a modrej farby. Biely pruh je dvojnásobne širší. Ukončená je troma cípmi,t.j.dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny. Zástava obce sa používa: pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach, vo verejných sprievodoch.

Pečať obce:
Za feudalizmu právo pečate udeľovali obci a jej richtárovi dediční zemepáni. Držiteľom obecnej pečate bol richtár, ktorý ňou potvrdzoval písomnosti. Pečať zastupovala funkciu vlastnoručného podpisu richtára a slúžila aj ako overovací znak pre obyvateľov obce, ktorí nevedeli čítať a písať. Najstaršia pečať z roku 1525 má priemer 25 milimetrov. V pečatnom obraze je náboženský motív: Panna Mária a po jej stranách stoja dvaja anjeli. Pečať má latinský kruhopis: SIGILLVM MAIORIS LEWAR 1525 (Pečať Veľkých Levár). Kruhopis je ohraničený vonkajším a vnútorným kruhom. Odtlačok pečate sa zachoval v spisoch Štátneho okresného archívu v Modre z rokov 1690 a 1736. Pečať z 18. storočia je nedatovaná a bez kruhopisu. V pečatnom poli má Pannu Máriu vznášajúcu sa v oblakoch s dvoma anjelmi. Pod postavou je nápis OPIDUM NL (Mesto Veľké Leváre). Pečať má priemer 21 x 24 milimetrov. Odtlačok pečate sa zachoval na písomnosti z roku 1768 v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave. Nedatovaná pečať z 19. storočia o priemere 33 milimetrov má v pečatnom poli siluetu kostola. Kruhopis je slovenský: OBEC HRUBO LEWARSKA +. Odtlačok pečiatky sa zachoval na spise z roku 1855 v Štátnom oblastnom archíve v Bratislave a na spise z roku 1868 na Obecnom úrade vo Veľkých Levároch. Nedatovaná pečať z 20. storočia o priemere 36 milimetrov má v pečatnom poli siluetu kostola. Kruhopis: Obec Veľké Leváre - Okres Malacky + Krajina: Slovensko-. Odtlačok pečate je v obecnej kronike z roku 1933. Obecná pečať je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede nesie obecný erb, okolo ktorého je kruhopis OBEC VEĽKÉ LEVÁRE.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky roku 1991 schválila obecné symboly Veľkých Levár,. ktorých autorom je akademický maliar Ján Švec.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.