Obecná polícia

Obecná polícia Veľké Leváre
Ulica 1.Mája č.651
908 73 Veľké Leváre

Mobil: 0918 974 857

Tel. č.: 034/ 2023111

email: obecnapolicia@levare.sk

Obecná polícia Veľké Leváre nevykonáva 24-hodinovú službu stálu službu. Preto v prípade, ak je mobilný telefón obecnej polície vypnutý a je to nevyhnutné, kontaktujte Políciu SR na t.č. 158.