Referenti

Referent

Ľubica Kunáková

Tel. č. 034/ 7794107
email: matrika@levare.sk
Referent pre matriku, evidenciu obyvateľov, osvedčovanie listín a podpisov.

Referent

Jozefa Janečková
Tel. č. 034/ 7794316
email: pokladna@levare.sk
Referent pre pokladňu, daň za psa, poplatok za TKO, podateľňu

Referent

Blanka Šimková
Tel. č. 034/ 7794316
email: dane@levare.sk
Referent pre dane z nehnuteľnosti, personálne a mzdové veci

Finančná učtáreň

Ľudmila Majzúnová
Tel. č. 034/ 7794315
email: uctovnik@levare.sk

Stavebný úrad

Dana Gáborová
Tel. č. 034/ 7794316
email: stavebnyurad@levare.sk

Samostatný odborný referent

Mgr.Tomáš Richveis

Tel. č. 034/ 7794316

Kultúrny dom, Habánske múzeum

Valéria Micháleková

Tel. č. 034/ 7794493
email: kulturnydom@levare.sk