Referenti

Referent

Ľubica Kunáková

Tel. č. 034/ 7794107

Tel. č. 034/ 2023104

email: matrika@levare.sk

Referent pre matriku, evidenciu obyvateľov, osvedčovanie listín a podpisov.
Referent

Jozefa Janečková
Tel. č. 034/ 7794316
email: pokladna@levare.sk
Referent pre pokladňu, daň za psa, poplatok za TKO, podateľňu
Referent

Blanka Šimková
Tel. č. 034/ 2023100
email: dane@levare.sk
Referent pre dane z nehnuteľnosti, personálne a mzdové veci
Finančná učtáreň

Klára Hajdinová
Tel. č. 034/ 2023102
email: hajdinova@levare.sk


Stavebný úrad

Ing. Andrea Bubeníková

Tel. č. 034/ 7794315
email: bubenikova@levare.sk 


Samostatný odborný referent


Mgr.Tomáš Richveis

Tel. č. 034/ 2023106
email: tomas.richveis@levare.sk


Kultúrny dom, Habánske múzeum

Valéria Micháleková

Tel. č. 034/ 7794493
email: kulturnydom@levare.sk