Kúpa alebo vysporiadanie pozemku


  1. Užívanie obecného pozemku, iným vlastníkom,  vo vlastníctve obce Veľké Leváre 
  • Žiadosť na odkúpenie s katastrálnou mapou s vyznačením požadovanej výmery na odkúpenie, tel. kontakt, prípadne email 
  1. Užívanie pozemku Obcou Veľké Leváre v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby 
  • Žiadosť na predaj pozemku obci Veľké Leváre s katastrálnou mapou s vyznačením pozemku, užívaným obcou Veľké Leváre, tel. kontakt, prípadne email