Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci. Žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade, pri uzatvorení manželstva pred matričným úradom vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Na žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. Žiadosť na matričnom úrade   sa podáva aj v prípade uzatvorenia manželstva pred orgánom cirkvi.

Sobášne dni: piatok od 14,00 do 16,00 hod.

                        sobota od 13,00 do 18,00 hod.

Potrebné doklady:

Štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:

- vlastné rodné listy,

- občianske preukazy,

- rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode,

- vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúce manžela/manželky,

- v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletého,

- v prípade, ak majú snúbenci dieťa, predložia rodný list dieťaťa.


Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

- rodný list,

- doklad o štátnom občianstve,

- doklad o pobyte,

- potvrdenie o osobnom stave,

- úmrtný list zomrelého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca,

- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je rozvedený,

- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.


Doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť preložené súdnym tlmočníkom.


Poplatky:

Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Poplatok sa platí v pokladni OcÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.