Uzatvorenie manželstva

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci v prípade civilného aj cirkevného sobáša.

Štátny občan Slovenskej republiky predloží najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva matričnému úradu  tieto doklady:

- doklad o štátnom občianstve

- doklad o rodnom čísle

- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

- rodný list

- doklad o štátnom občianstve

- doklad o pobyte

- doklad o osobnom stave

- úmrtný list zomretého manžela, ak ide o ovdoveného cudzinca

- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec rozvedený

- doklad ktorým možno preukázať totožnosť /pas/

Všetky uvedené doklady, ktoré predkladá cudzinec musia byť úradne preložené.

Poplatky:

Podľa zákona č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Ohlasovacie povinnosti pri zmene priezviska po uzavretí manželstva

- Vybavenie nového občianskeho preukazu – do 30 dní
 - Vybavenie nového vodičského preukazu (a doklady s ním súvisiace) – do 30 dní
 - Nahlásenie zmeny priezviska zamestnávateľovi/úradu práce, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni (prípadne zamestnávateľovi), banke, lekárom, telefónnemu operátorovi a pod.
 
 - Nový cestovný doklad (pas) – v prípade plánovania svadobnej cesty je dobré si predom zistiť podmienky leteckých spoločností v prípade zmeny priezviska a možnej sankcii pri prepisovaní leteniek.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.