Rozkopávky a zabratie verejného priestranstva

Rozkopávky a zabratie verejného priestoru (obecného pozemku, iného vlastníka) 

  1. Žiadosť o povolenie rozkopať, podraziť miestnu, účelovú komunikáciu, zeleň, spevnené plochy, chodníky na pozemkoch vo vlastníctve obce Veľké Leváre (tlačivo prístupne v sekcii Stavebného úradu, tlačiva) 
  2. Žiadosť o povolenie rozkopať, podraziť miestnu, účelovú komunikáciu, zeleň, spevnené plochy, chodníky na pozemkoch vo vlastníctve iného vlastníka ako je obec Veľké Leváre – SPF Bratislava, Slovenská Republika, žiadateľ dokladá súhlas vlastníka pozemku   (tlačivo prístupne v sekcii Stavebného úradu, tlačiva) 

Doložiť k povoleniu rozkopať, podraziť miestnu komunikáciu, chodník, zeleň 

  1. Zákres sieti Slovak Telekom Bratislava 
  2. Súhlas SPP – Distribúcia a.s. Bratislava 
  3. Súhlas Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava 
  4. Súhlas BVS a. s. Bratislava 


Podrazenia a rozkopanie cesty  III. triedy a triedy I/II -  Rozhodnutia vydávajú Regionálne cesty a.s. Bratislava, Slovenská správa ciest Bratislava a dopravný inžinier Malacky 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.