Zápis do 1. ročníka ZŠ

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Tento rok vás, žiaľ, nemôžeme privítať v priestoroch našej školy, aby sme vám i vašim deťom ukázali, čo zaujímavé a veselé ich tu čaká. Ale to vôbec nevadí. Počkáme, až tento nepríjemný čas prehrmí a potom našich prváčikov, i vás, ich rodičov,  slávnostne a s veľkou radosťou privítame už  rovno v septembri na začiatku nového školského roka.

Zatiaľ je však potrebné, aby ste vaše deti riadne zapísali do prvého ročníka. Zápis sa bude konať vo štvrtok a v piatok 23.4. a 24.4.2020 v čase od 9.00 do 17.00 v budove základnej školy. Keďže pre ochranu zdravia nás všetkých je potrebné dôsledne dodržiavať hygienické opatrenia, zápis prebehne len formou odovzdania zalepených obálok s vypísanými tlačivami a priloženými dokumentmi potrebnými k zápisu. Obálky označte textom „Zápis do 1. ročníka“ a vhoďte do poštovej schránky, umiestnenej v priestore pri vstupných dverách do budovy.

Všetky potrebné informácie k vypĺňaniu tlačív a priložených dokumentov nájdete na našej stránke a na stránke základnej školy v sekcii Zápis do 1. ročníka.


Zápisný list prváka

Zápisný list na povinne voliteľný predmet

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí