Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Predseda komisie: Jozef Richveis 
Zapisovateľka: Mgr. Tomáš Richveis
Členovia: František Kujan, Jozefa Janečková, Marián Lukáček, Ing. Alexandra Horecká

Komisia finančná a majetková

Predseda komisie:MUDr. Boris Chynoranský
Tajomník komisie: Ľudmila Majzúnová
Členovia: Marek Kalivoda, Mgr. Tomáš Richveis, Ing .Peter Bartošek, Miroslav Repáň

Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Predseda komisie:Ing.Robert Pernička
Tajomník komisie: Valéria Michaleková
Členovia: JUDr. Jozef Kovarík, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová, Marcel Bulla, Jozef Hlavenka, Bc. Andrej Hujsa, Ing. arch. Lenka Masopustová, Mgr. Lukáš Richveis, Svetlana Valachovičová, Mgr. Pavol Vrablec, PhD.


Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky

Predseda komisie:František Kujan 
Tajomník komisie: Dana Gáborová

Členovia: Ing. Roman Masopust, Ján Hýll, Ing. Tomáš Michálek, Marián Lukáček, Ing.Tomáš Jurkovič, Ing.Ivan Hollý, PhD., Štefan Jurkovič


Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť

Predseda komisie: Bc. Jozefína Fábiková 
Tajomník komisie:Ľubica Kunáková  
Členovia: Marta Bordáková, Magdaléna Kujanová, Marta Iserová, Jozef Hlavenka, Bc. Soňa Košická, Jindřiška Balážová, Anna Michálková, František Kleinedler

Spoločensko-kultúrny aktív

Predseda komisie: Marek Kalivoda
Tajomník komisie:Ľubica Kunáková
Členovia: Ján Hýll, Mgr. Oľga Kovačovská, Mgr. Margita Walterová, Jana Hýllová, Martina Černá

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce v zložení

František Kujan, Bc.Jozefína Fábiková, MUDr.Boris Chynoranský