Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

Predseda komisie: Jozef Richveis 
Tajomník komisie: Mgr. Tomáš Richveis
Členovia: František Kujan, Jozefa Janečková, Ing. Alexandra Horecká

Komisia finančná a majetková

Predseda komisie: MUDr. Boris Chynoranský
Tajomník komisie: Mgr. Tomáš Richveis
Členovia: Marek Kalivoda, Mgr. Tomáš Richveis, Ing .Peter Bartošek, Miroslav Repáň

Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Predseda komisie: Ing.Robert Pernička
Tajomník komisie: Valéria Michaleková
Členovia: JUDr. Jozef Kovarík, Silvia Repáňová, Marcel Bulla, Bc. Andrej Hujsa, Ing. arch. Lenka Masopustová,  Svetlana Valachovičová, Mgr. Pavol Vrablec, PhD.


Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a starostlivosť o pamiatky

Predseda komisie: František Kujan 
Tajomník komisie: Ing. Andrea Bubeníková 

Členovia: Ing. Roman Masopust, Ján Hýll, Ing. Tomáš Michálek, Ing.Tomáš Jurkovič, Ing.Ivan Hollý, PhD., Štefan Jurkovič


Komisia pre zdravotnú, sociálnu a bytovú starostlivosť

Predseda komisie: Bc. Jozefína Fábiková 
Tajomník komisie:Ľubica Kunáková  
Členovia: Marta Bordáková, Magdaléna Kujanová, Marta Iserová, Mária Kovarovičová, Jindřiška Balážová, Anna Michálková, František Kleinedler

Spoločensko-kultúrny aktív

Predseda komisie: Marek Kalivoda
Tajomník komisie:Ľubica Kunáková
Členovia: Ján Hýll, Mgr. Oľga Kovačovská, Mgr. Margita Walterová, Jana Hýllová, Martina Černá

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcionárov obce v zložení

František Kujan, Bc.Jozefína Fábiková, MUDr.Boris Chynoranský