Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Komisia pre kultúru, šport a školstvo

Predseda komisie:Ing.Robert Pernička
Tajomník komisie: Valéria Michaleková
Členovia: JUDr. Jozef Kovarík, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., Silvia Repáňová, Marcel Bulla, Jozef Hlavenka, Bc. Andrej Hujsa, Ing. arch. Lenka Masopustová, Svetlana Valachovičová, Mgr. Pavol Vrablec, PhD.