Plán verejného obstarávania obce Veľké Leváre v období apríl – december 2019

 

P.č.Tovar / Služba / PrácaStručný opis predmetu obstarávaniaZmluva/ objednávkaPredpokladaný termín vyhláseniaMetóda verejného obstarávania
1.SOdvoz a likvidácia zmiešaného komunálneho odpadu v období 5.-12.2019ZAprílZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
2.SOdvoz a likvidácia objemného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi zo zberného dvora odpadov v období 5.-12.2019ZAprílZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
3.TDodanie svahového mulčovača za malotraktorZAprílZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
4.SRozšírenie kamerového systémuZAprílZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
5.STelekomunikačné služby vrátane služieb ústredneZAprílZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
6.SDodanie a inštalácia serveraOMájZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
7.PVybudovanie miestnej komunikácie ZámočníckaZMájZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
8.PVybudovanie miestnej komunikácie PekárskaZMájZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
9.TDodanie dopravného značeniaZMájZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
10.SVýmena vstupných dverí na obecnom úrade a ZŠsMŠZAugustZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
11.PVybudovanie Cyklotrasy Malé Leváre - Veľké LeváreZSeptemberPodlimitná zákazka
12.SDodávka elektrickej energie na rok 2020ZOktóberZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
13.SDodávka zemného plynu na rok 2020ZOktóberZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO
14.SStravné lístkyOpriebežneEKS
15.PZateplenie budovy ZŠsMŠ – I.etapa
ZaprílZákazka s nízkou hodnotou § 117 zákona o VO