Vyhlásené verejné obstarávania

23.12.2021
ZÁKAZKA - "Modernizácia infraštruktúry verejnej osobnej dopravy Veľké Leváre"


ARCHÍV VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ, PRI KTORÝCH POSKYTOVATEĽ GRANTU POŽADUJE ZVEREJNENIE DOKUMENTOV NA WEBOVOM SÍDLE OBSTARÁVATEĽA POČAS TRVANIA GRANTOVEJ ZMLUVY

22.3.2021
ZÁKAZKA - „Vybudovanie prístreškov pre bicykle v obci Veľké Leváre“

Výzva - „Vybudovanie prístreškov pre bicykle v obci Veľké Leváre“
Príloha č.1 - Výkaz výmer

_________________________________________________

24.2.2021
ZÁKAZKA - „Modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch – podlahy“

Výzva - „Modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch – podlahy“
Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

___________________________________________________


ZÁKAZKA - „Reštaurátorské práce - Pomník padlým vo Veľkých Levároch“

Výzva - „Reštaurátorské práce - Pomník padlým vo Veľkých Levároch“
Príloha č.1 - Výkaz výmer
Príloha č.2 - Fotodokumentácia

_________________________________________________

ZÁKAZKA - „Rekonštrukcia priestorov v zdravotnom stredisku - Podpora lokálnych komunít vybudovaním klubu dôchodcov v obci Veľké Leváre“

Výzva -  „Rekonštrukcia priestorov v zdravotnom stredisku - Podpora lokálnych komunít vybudovaním klubu dôchodcov v obci Veľké Leváre“
Príloha č.1 - Štúdia
Príloha č.2 - Výkaz výmer 

ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA - "Rekonštrukcia priestorov v zdravotnom stredisku - Podpora lokálnych komunít vybudovaním klubu dôchodcov v obci Veľké Leváre" 

_______________________________________________

ZÁKAZKA - ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – I.etapa
Výzva - ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – I.etapa
Príloha č.1 - Výkaz výmer

ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA - ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – I.etapa

___________________________________________________

ZÁKAZKA - DETSKÉ IHRISKO VEĽKÉ LEVÁRE
Výzva - "Detské ihrisko Veľké Leváre"
Príloha č.1 - Kritériá
Príloha č.2 - Technická špecifikácia
Príloha č.3 - Rozpočet

ZÁZNAM Z VYHODNOTENIA - Detské ihrisko Veľké Leváre