Plán investícií 2020

PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE V ROKU 2020 A PREDPOKLADANÁ VÝŠKA VÝDAVKOV

  1. Rekonštrukcia verejného osvetlenia - 170 000 EUR
  2. Rekonštrukcia kotolne na zdravotnom stredisku – 24 200 EUR
  3. Rozšírenie kapacít materskej školy – prístavba a rekonštrukcia – 367 184 EUR
  4. Detské ihrisko v areáli materskej školy – 21 500 EUR
  5. Vybudovanie cyklostojanov v areáli základnej školy a na vybraných miestach obce – 92 624 EUR
  6. Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre – 439 556 EUR
  7. Výmena schodiskových okien a dverí na budove základnej školy – 19 500 EUR
  8. Výmena brán na hasičskej zbrojnici – 15 000 EUR 
  9. Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd – spolufinancovanie – 50 000 EUR
  10. Zateplenie Základnej školy – 107 000 EUR