Plán investícií 2021

PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE V ROKU 2021

  1. Rekonštrukcia kotolne na zdravotnom stredisku 
  2. Rekonštrukcia klubu dôchodcov 
  3. Rekonštrukcia rozvodov vykurovania v zdravotnom stredisku – I.etapa
  4. Rozšírenie verejného osvetlenia
  5. Vybudovanie chodníkov a infraštruktúry na novom cintoríne
  6. Vybudovanie cyklostojanov v areáli základnej školy a na vybraných miestach obce 
  7. Cyklotrasa Malé Leváre – Veľké Leváre 
  8. Výmena schodiskových okien a dverí na budove základnej školy
  9. Vybudovanie zariadenia pre seniorov a denného stacionára